Vi är Rindi

Rindi levererar konsulttjänster med kompetens inom projektledning, kvalitetsledning och teknikområdesspecialister, främst med inriktning mot spårfordon och försvarssektorn. Tack vare lång erfarenhet och flexibilitet tillgodoser vi kundens krav.
801