Rindi Projektkonsult

Rindi Projektkonsult erbjuder projektresurser inom främst spårfordonsområdet.
Rindi Projektkonsult erbjuder projektresurser inom främst spårfordonsområdet:
  • projektledning
  • anskaffning och förvaltning av fordon
  • verksamhetsutveckling
  • processförbättring
 


Vi har erfarenhet från de flesta förekommande fordonssystemen på den svenska marknaden:
  • Regina X50-53
  • Regina X55
  • X60-62
  • X2
  • X11-14
802
814