Rindi Solutions

Rindi Solutions verkar främst inom utveckling av säkerhetsfrämjande system för spårfordon.
Ett stort problem för tågtrafiken är kollisioner med älg, ren och annat större vilt – i vilttäta områden kolliderar i snitt varje tåg 3-4 ggr/år med större vilt. Kollisioner leder ofta till skador på tågen med omfattande reparationer som följd. Statistik från denna typ av reparationer visar att i 60% av fallen tar det 1-5 dagar att reparera fordonet och i 25% av fallen så lång tid som 6-20 dagar.


Transitio och Rindi Projektkonsult har ett gemensamt utvecklingsprojekt med målet att minska antalet viltolyckor. Systemet, som heter ARGOS, hjälper framförallt föraren i nedsatt sikt och mörker att tidigt identifiera vilt så att kollisioner kan undvikas.

Med en värmekamera detekteras vilt i närheten av spåren. Ett bildbehandlingsprogram analyserar informationen och kan varna föraren via en display i förarhytten. ARGOS varnar även för annat som avger värme, såsom bilar och traktorer. Tester har genomförts som en fullskalepilot och livslängdstester pågår för närvarande på ett av Transitios tåg som går i daglig trafik i Norrtågs trafiksystem.
  • ”Om vi som fordonsägare kan medverka till att minska kollisioner med vilt och därmed öka tillgängligheten på tågen så vill vi självklart göra det. Projektet och tekniken är så intressant att vi vill prova systemet i daglig drift”, säger Stefan Kallin, VD på AB Transitio.

  • ”ARGOS-systemet kommer att på ett positivt sätt bidra till bättre förutsättningar för att minska antalet viltolyckor och därmed öka tillgängligheten av tåg. Något vi på Rindi Solutions brinner för”, säger Rolf Olsson, senior konsult.
802
816