Våra Tjänster

Rindi Projektkonsult är specialiserade på projektledning. Vi erbjuder konsulter för ledning av huvudprojekt och delprojekt samt resurskonsulter för specifika roller i projekt- och linjeverksamhet.

Projektledning

Projektledning för både stora och små projekt. Vår samlade erfarenhet från olika branscher och teknikområden skapar flexibilitet och bidrar till att vi effektivt löser olika projekt både nationellt och internationellt.


Tekniska specialister/Projektresurser

Teknisk kompetens för projekt eller för att stödja linjeverksamhet.


Ledningsstöd

Interimsledning med bred erfarenhet inom flera branscher. Linjeuppdrag eller ledningsfunktioner under en begränsad period.


Verksamhets- och processförbättring

Verksamhetsutveckling och processförbättring enligt metodikerna TQM, LEAN och Six Sigma. Vi kan även erbjuda införande av ledningssystem och utbildning inom projektledning och kvalitetsledning.


Upphandlingsstöd

Stöd vid kravhantering, avtalstecknande och förhandling vid upphandling av produkter och tjänster eller drift-, underhålls- och vidmakthållandeavtal.


Kvalitetsledning

Kompetenser för kvalitetsledning av leverans- och ombyggnadsprojekt. Genom vårt modulbaserade och processorienterade koncept för kvalitetsledning och kvalitetssäkring skapar och säkerställer vi rätt kvalitet för projekt, processer eller fordon med fokus på livstidskostnader (LCC).


Produktions- och underhållsledning

Kompetenser för att leda arbetet vare sig det gäller verksamhetsutveckling, planerad uppgradering eller periodiskt underhåll för exempelvis fordon eller IT-system.


Analys och garantihantering

Analys av data för underhållsplanering och garantihantering, som är viktiga områden för att kontrollera livscykelkostnaden (LCC) för exempelvis ett fordon eller ett system. Vi erbjuder även helhetsåtaganden där våra konsulter hanterar det operativa samarbetet mellan parterna, såsom ägare/användare, produkt- eller tjänsteleverantör och underhållsleverantör.


807