Rätt konsult till rätt uppdrag

Rindi Projektkonsult startades 2008 och har under hela sin resa fokuserat på leveranser med hög kvalitet. Att erbjuda rätt resurs till rätt uppdrag är en förutsättning för att kunna skapa ett bestående resultat.

Vi erbjuder relevant kompetens inom en rad olika områden som alla har avgörande påverkan hos våra kunder och uppdragsgivare. En förutsättning för att uppnå detta återfinns i vår värdegrund:

”Det krävs kompetenta individer med rätt erfarenhet för att göra ett bra jobb.”

Vår personal kännetecknas av att vara uttalat kompetenta, engagerade och beslutsamma inför sin uppgift. Därigenom erbjuder vi förstklassig kompetens för att lösa komplexa uppgifter och problem hos såväl stora som små företag och organisationer.

Vi verkar främst inom tre verksamhetsområden - spårfordon, IT och utveckling.
802